İK POLİTİKAMIZ

En değerli kaynağımız insan kaynağı. Bireylerin kendilerini mutlu hissedebildiği, yükselme azmi ve kararlılığını sürekli yaşadıkları bir ortamın, hem iş yerimiz hem de çalışanlarımız için son derece yararlı olacağı düşünüyoruz. Yönetim anlayışımızı insan ilişkilerini ön planda tutan, her bireyi kazanılmış birer değer olarak gören bir yaklaşım içinde sürdürüyoruz. Günümüzün büyük bir kısmını beraber geçirdiğimiz ve birlikte çalıştığımız kişileri, ailemizden sonra gelen, bizim için önemli kişiler olarak kabul ediyor, kendileri ile olan ilişkilerimizde onların onur ve kişiliğine saygı ilkesinden hareket ediyoruz.

EN BÜYÜK SERMAYEMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ…
Biz dünyadaki gelişime paralel olarak, değişen koşullara uyum sağlamak, aynı zamanda yüksek teknoloji, küresel rekabet ve yeni fırsatları iş hayatına yansıtmak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. Bunu başarabilmenin en önde gelen yollarından birinin de hiç şüphesiz devamlı gelişime açık bir insan kaynakları politikası uygulamak olduğunun farkındayız. En yetkin çalışana sahip olan, bu çalışanı bünyesinde tutabilen ve yetkinliklerini sürekli geliştiren kuruluş rekabet avantajını elde eder. Bunun farkında olan bir grup olarak, teknolojiye yaptığımız büyük yatırımların yanında insan kaynağı açısından da kendimizi geleceğe hazırlıyoruz.
 
"Her yöneticinin aynı zamanda iyi bir insan kaynakları yöneticisi olması gerektiği düşüncesi doğrultusunda insan kaynakları ile ilgili tüm bilgi ve teknikleri yöneticilere de aktarmakta ve onların bu konularda gelişmelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz."